Wmo Begeleiding

Deze producten vallen onder Wmo Begeleiding:

 • Begeleiding Individueel
 • Begeleiding Groep. Ook wel dagopvang. Deze is begeleiding is enkel gericht op stabiliteit of mantelzorgontlasting.
 • Persoonlijke verzorging als deze samenhangt met de behoefte aan begeleiding.
 • Kortdurend verblijf. Ook wel respijtzorg genoemd.

Waar bestaat Begeleiding uit?

 • Begeleiding Individueel
 • Begeleiding Groep. Ook wel dagopvang. Deze is begeleiding is enkel gericht op stabiliteit of mantelzorgontlasting.
 • Persoonlijke verzorging als deze samenhangt met de behoefte aan begeleiding.
 • Kortdurend verblijf. Ook wel respijtzorg genoemd.

Welke zorgaanbieders bieden Begeleiding?

De zorg is ingekocht bij 11 zorgpartijen die samen de coalitie vormen (Coalitie HvB). De coalitie bestaat uit:

 • RIBW (penvoerder)
 • SMO Traverse, Amarant, Prisma, en Impegno (de kernpartners)
 • Thebe, GGZ Breburg, Sterk Huis, Het Werkt, ASVZ en Buro Maks (de onderaannemers)

Begeleiding en dagbesteding zijn gebiedsgericht ingekocht. De contractpartner heeft zich in 4 gebiedsteams georganiseerd (die vervolgens weer onderverdeeld kunnen zijn in separate teams)

 1. Gebied Tilburg (6 teams)
 2. Gebied West: Alphen-Chaam, Baarle-Nassau, Gilze en Rijen en Dongen (4 teams).
 3. Gebied Oost: Goirle, Oisterwijk en Hilvarenbeek (3 teams)
 4. Gebied Heusden (1 team)

Wat is niet regionaal ingekocht?

Wmo taken die buiten de regionale inkoop van WMO Begeleiding vallen zijn:

 • Wmo zorgmiddelen, vervoersvoorzieningen, rolstoelen en woningaanpassingen
 • Dagbesteding gericht op ontwikkeling en activering
 • Huishoudelijke hulp
 • Crisisopvang /opname
 • Elke vorm van behandeling
 • Elke vorm van lichamelijke verzorging (in bepaalde gevallen wel persoonlijke verzorging zoals hierboven beschreven)
 • Ondersteuning voor dak- en thuislozen en slachtoffers van huiselijk geweld, die verblijven in een verblijfsvoorziening binnen de maatschappelijke opvang en vrouwenopvang.
 • Maatschappelijke ondersteuning
  • van inwoners jonger dan 18 jaar
  • van inwoners aan wie door de gemeente een (maatwerk)voorziening in de vorm van een persoonsgebonden budget voor begeleiding wordt toegekend.
 • Begeleiding van mensen met een zintuiglijke beperking, indien er sprake is van dermate ernstige beperkingen dat een beroep gedaan moet worden op specialistische ondersteuning. Voor deze specialistische ondersteuning is een landelijke overeenkomst aangegaan.
 • Mantelzorgwaardering
 • Onafhankelijke cliëntondersteuning

Contact

Met vragen over Wmo Begeleiding kun je terecht bij de Coalitie HvB.  Dit zijn de contactgegevens:

Voor aflopende huidige beschikkingen:

Vragen over dagopvang (voorheen maatschappelijke participatie 4a):

Voor algemene vragen:

Hoe ziet het aanvraagproces eruit?

Bekijk het 5-Stappenplan Wmo 2023 voor informatie over het klantproces. Ga naar het 5-Stappenplan >