Jeugdhulp
07-03-2023
Nieuwsartikel
 • Als de thuissituatie geen veilige of passende woonomgeving meer is voor de jeugdige.
 • Er zijn vier vormen van Wonen:
  • Pleegzorg
  • Gezinshuizen
  • Kleinschalige woonleefgroepen
  • Zelfstandigheid bevorderende woonvormen (kamertraining en fasehuis)
 • Richtlijn maximale duur:
  • Pleegzorg en gezinshuizen: maximaal vijf jaar
  • Woonleefgroepen en woonvormen: maximaal twee jaar