Stichting Samenwerkende Zorgboeren Zuid

Onze zorgboerderijen bieden begeleiding en ondersteuning vanuit de gedachte dat werk en zorg in een groene omgeving heel goed samen gaan.

Iedere zorgboerderij is uniek en biedt warme, kleinschalige en professionele zorg aan kwetsbare doelgroepen. Op de zorgboerderij staat de deelnemer; zijn/haar mogelijkheden en vaardigheden zijn uitgangspunt voor de dagbesteding.

Iedereen die zorg nodig heeft, krijgt de kans zich te ontwikkelen en tot rust te komen in een veilige omgeving. Er wordt structuur in het leven en zin aan het bestaan geboden.

SZZ biedt arbeidsmatige en belevingsgerichte dagbesteding, begeleiding, logeren (respijtzorg), opvang bij schooluitval, kleinschalig wonen.

Voor elke doelgroep is wel een zorgboerderij te vinden:

  • Mensen met geheugenproblematiek
  • Mensen met niet-aangeboren hersenletsel
  • Mensen met een vorm van autisme (ASS)
  • Jongeren met gedragsproblematiek, hechtingsstoornissen, ontwikkelingsproblematiek
  • Mensen met verslavingsproblematiek
  • Mensen met psychische problematiek
  • Mensen met een verstandelijke beperking
  • Jongeren met een problematische thuissituatie of opvoedingsproblematiek
Naam Erik Dracht
Straat Altenweg 20a
Plaats Waalwijk
Postcode 5145PC
Telefoon 0736871023
Email erik@zorgboerenzuid.nl
AGB
Website www.zorgboerenzuid.nl

Wachttijden

Deelproduct Respijtzorg A doordeweeks zonder overnachting
Wachttijd Geen wachttijd
Deelproduct Respijtzorg B weekend met overnachting
Wachttijd Geen wachttijd
Deelproduct Respijtzorg B weekend zonder overnachting
Wachttijd Geen wachttijd
Deelproduct Respijtzorg B doordeweeks met overnachting
Wachttijd Geen wachttijd
Deelproduct Respijtzorg B doordeweeks zonder overnachting
Wachttijd Geen wachttijd
Deelproduct JOH Behandeling
Wachttijd Geen wachttijd
Deelproduct JOH Begeleiding
Wachttijd Geen wachttijd
Deelproduct Dagbegeleiding A
Wachttijd Geen wachttijd
Deelproduct Dagbegeleiding B
Wachttijd Geen wachttijd
Deelproduct Respijtzorg A weekend met overnachting
Wachttijd Geen wachttijd
Deelproduct Respijtzorg A weekend zonder overnachting
Wachttijd Geen wachttijd
Deelproduct Respijtzorg A doordeweeks met overnachting
Wachttijd Geen wachttijd

Productcodes

Product code Product Productcategorie code Productcategorie omschrijving Eenheid Tarief
41DB2 Dagbegeleiding B toeslag zaterdag middag 41 Dagbehandeling Dagdelen €26,12
44RB2 Respijtzorg B weekend vrij – za met overnachting 44 Jeugdhulp verblijf (excl. beh) Etmalen €325,91
41RA1 Respijtzorg A doordeweeks zonder overnachting 41 Dagbehandeling Dagdelen €50,42
44RB3 Respijtzorg B weekend vrij – zo met overnachting 44 Jeugdhulp verblijf (excl. beh) Stuks (output) €641,03
41RA2 Respijtzorg A zaterdag zonder overnachting 41 Dagbehandeling Dagdelen €59,09
Product code 41DB2
Product Dagbegeleiding B toeslag zaterdag middag
Productcategorie code 41
Productcategorie omschrijving Dagbehandeling
Eenheid Dagdelen
Tarief €26,12
Product code 44RB2
Product Respijtzorg B weekend vrij – za met overnachting
Productcategorie code 44
Productcategorie omschrijving Jeugdhulp verblijf (excl. beh)
Eenheid Etmalen
Tarief €325,91
Product code 41RA1
Product Respijtzorg A doordeweeks zonder overnachting
Productcategorie code 41
Productcategorie omschrijving Dagbehandeling
Eenheid Dagdelen
Tarief €50,42
Product code 44RB3
Product Respijtzorg B weekend vrij – zo met overnachting
Productcategorie code 44
Productcategorie omschrijving Jeugdhulp verblijf (excl. beh)
Eenheid Stuks (output)
Tarief €641,03
Product code 41RA2
Product Respijtzorg A zaterdag zonder overnachting
Productcategorie code 41
Productcategorie omschrijving Dagbehandeling
Eenheid Dagdelen
Tarief €59,09