Stichting Samenwerkende Zorgboeren Zuid

Onze zorgboerderijen bieden begeleiding en ondersteuning vanuit de gedachte dat werk en zorg in een groene omgeving heel goed samen gaan.

Iedere zorgboerderij is uniek en biedt warme, kleinschalige en professionele zorg aan kwetsbare doelgroepen. Op de zorgboerderij staat de deelnemer; zijn/haar mogelijkheden en vaardigheden zijn uitgangspunt voor de dagbesteding.

Iedereen die zorg nodig heeft, krijgt de kans zich te ontwikkelen en tot rust te komen in een veilige omgeving. Er wordt structuur in het leven en zin aan het bestaan geboden.

SZZ biedt arbeidsmatige en belevingsgerichte dagbesteding, begeleiding, logeren (respijtzorg), opvang bij schooluitval, kleinschalig wonen.

Voor elke doelgroep is wel een zorgboerderij te vinden:

  • Mensen met geheugenproblematiek
  • Mensen met niet-aangeboren hersenletsel
  • Mensen met een vorm van autisme (ASS)
  • Jongeren met gedragsproblematiek, hechtingsstoornissen, ontwikkelingsproblematiek
  • Mensen met verslavingsproblematiek
  • Mensen met psychische problematiek
  • Mensen met een verstandelijke beperking
  • Jongeren met een problematische thuissituatie of opvoedingsproblematiek
Naam Erik Dracht
Straat Altenweg 20a
Plaats Waalwijk
Postcode 5145PC
Telefoon 0736871023
Email erik@zorgboerenzuid.nl
AGB
Website www.zorgboerenzuid.nl

Wachttijden

Deelproduct Dagbegeleiding A
Wachttijd Geen wachttijd
Deelproduct Dagbegeleiding B
Wachttijd Geen wachttijd
Deelproduct Respijtzorg A weekend met overnachting
Wachttijd Geen wachttijd
Deelproduct Respijtzorg A weekend zonder overnachting
Wachttijd Geen wachttijd
Deelproduct Respijtzorg A doordeweeks met overnachting
Wachttijd Geen wachttijd
Deelproduct Respijtzorg A doordeweeks zonder overnachting
Wachttijd Geen wachttijd
Deelproduct Respijtzorg B weekend met overnachting
Wachttijd Geen wachttijd
Deelproduct Respijtzorg B weekend zonder overnachting
Wachttijd Geen wachttijd
Deelproduct Respijtzorg B doordeweeks met overnachting
Wachttijd Geen wachttijd
Deelproduct Respijtzorg B doordeweeks zonder overnachting
Wachttijd Geen wachttijd
Deelproduct JOH Behandeling
Wachttijd Geen wachttijd
Deelproduct JOH Begeleiding
Wachttijd Geen wachttijd

Productcodes

Product code Product Productcategorie code Productcategorie omschrijving Eenheid Tarief
44RA1 Respijtzorg A doordeweeks met overnachting 44 Jeugdhulp verblijf (excl. beh) Etmalen €201,87
44RA2 Respijtzorg A weekend vrij – za met overnachting 44 Jeugdhulp verblijf (excl. beh) Etmalen €218,09
44RA3 Respijtzorg A weekend vrij – zo met overnachting 44 Jeugdhulp verblijf (excl. beh) Stuks (output) €427,06
44RB1 Respijtzorg B doordeweeks met overnachting 44 Jeugdhulp verblijf (excl. beh) Etmalen €280,64
44RB2 Respijtzorg B weekend vrij – za met overnachting 44 Jeugdhulp verblijf (excl. beh) Etmalen €306,62
Product code 44RA1
Product Respijtzorg A doordeweeks met overnachting
Productcategorie code 44
Productcategorie omschrijving Jeugdhulp verblijf (excl. beh)
Eenheid Etmalen
Tarief €201,87
Product code 44RA2
Product Respijtzorg A weekend vrij – za met overnachting
Productcategorie code 44
Productcategorie omschrijving Jeugdhulp verblijf (excl. beh)
Eenheid Etmalen
Tarief €218,09
Product code 44RA3
Product Respijtzorg A weekend vrij – zo met overnachting
Productcategorie code 44
Productcategorie omschrijving Jeugdhulp verblijf (excl. beh)
Eenheid Stuks (output)
Tarief €427,06
Product code 44RB1
Product Respijtzorg B doordeweeks met overnachting
Productcategorie code 44
Productcategorie omschrijving Jeugdhulp verblijf (excl. beh)
Eenheid Etmalen
Tarief €280,64
Product code 44RB2
Product Respijtzorg B weekend vrij – za met overnachting
Productcategorie code 44
Productcategorie omschrijving Jeugdhulp verblijf (excl. beh)
Eenheid Etmalen
Tarief €306,62