Stichting de As

Stichting de As biedt specialistische autismezorg aan kinderen, jongeren, jongvolwassenen en betrokkenen om hen te begeleiden naar het zo zelfstandig mogelijk participeren in de samenleving. Door vraaggericht te werken kan begeleiding en behandeling ingeperkt worden. Door uit te gaan van kansen en mogelijkheden worden problemen ondergeschikt. Door samen een plan te maken, heeft dit plan levensvatbaarheid en start verandering. Mensen met autisme kunnen prima zelf aangeven wat ze wensen en nodig hebben. Wij coachen de cliënt in het vinden van praktische oplossingen die nu functioneel zijn én toepasbaar voor de toekomst.

Dagbehandeling AmacASa Naast ambulant werk biedt Stichting de As ook zorg vanuit locaties in Tilburg en vanaf 2019 in Waalwijk. De zorg die we bieden bestaat uit begeleiding, training, therapie en behandeling. Zo bieden we ook dagbehandeling bij AmacASa, een samenwerkingsverband tussen AmaCura en Stichting de As aan de Stedekestraat te Tilburg.Dit is een plek waar de kinderen en jongeren mogen zijn wie ze zijn. Ze kunnen op ontdekkingstocht met de coaches naar hun talenten en hoe deze te benutten. Ook is het een plek waar aan de benodigde competenties gewerkt wordt om terugkeer naar onderwijs zo snel mogelijk te realiseren.

Anderen accepteren zoals ze zijn, verbinden, contact maken en tot zelfreflectie komen, daar gaan de jongeren op een creatieve manier mee aan de slag. We maken hierbij gebruik van de talenten en passies van de kinderen en jongeren. Samen met ouders, school en betrokken hulpverleners kijken we naar hoe we de ontwikkeling zullen begeleiden.

Naam Frans Molkenboer
Straat Dr. Hub van Doorneweg 91
Plaats Tilburg
Postcode 5026RB
Telefoon 0137509067
Email info@stichtingdeas.nl
AGB 41418092
Website stichtingdeas.nl

Wachttijden

Deelproduct Wachttijd
GGZ Specialistisch Geen wachttijd
GGZ Begeleiding Geen wachttijd
JOH Behandeling Geen wachttijd
JOH Begeleiding Geen wachttijd
GHZ Behandeling Geen wachttijd
GHZ Begeleiding Geen wachttijd
Vaktherapie Geen wachttijd
Deelproduct GGZ Specialistisch
Wachttijd Geen wachttijd
Deelproduct GGZ Begeleiding
Wachttijd Geen wachttijd
Deelproduct JOH Behandeling
Wachttijd Geen wachttijd
Deelproduct JOH Begeleiding
Wachttijd Geen wachttijd
Deelproduct GHZ Behandeling
Wachttijd Geen wachttijd
Deelproduct GHZ Begeleiding
Wachttijd Geen wachttijd
Deelproduct Vaktherapie
Wachttijd Geen wachttijd

Productcodes

Product code Product Productcategorie code Productcategorie omschrijving Eenheid Tarief
45GHR GHZ Behandeling – reguliere aanbieder 45 Jeugdhulp ambulant Uren €85,50
45JGR JOH Begeleiding – reguliere aanbieder 45 Jeugdhulp ambulant Uren €77,21
45JHR JOH Behandeling – reguliere aanbieder 45 Jeugdhulp ambulant Uren €88,94
54GBR GGZ Begeleiding – reguliere aanbieder 54 Jeugd-ggz Uren €80,05
54GSR GGZ Specialistisch – reguliere aanbieder 54 Jeugd-ggz Uren €111,36
Product code 45GHR
Product GHZ Behandeling – reguliere aanbieder
Productcategorie code 45
Productcategorie omschrijving Jeugdhulp ambulant
Eenheid Uren
Tarief €85,50
Product code 45JGR
Product JOH Begeleiding – reguliere aanbieder
Productcategorie code 45
Productcategorie omschrijving Jeugdhulp ambulant
Eenheid Uren
Tarief €77,21
Product code 45JHR
Product JOH Behandeling – reguliere aanbieder
Productcategorie code 45
Productcategorie omschrijving Jeugdhulp ambulant
Eenheid Uren
Tarief €88,94
Product code 54GBR
Product GGZ Begeleiding – reguliere aanbieder
Productcategorie code 54
Productcategorie omschrijving Jeugd-ggz
Eenheid Uren
Tarief €80,05
Product code 54GSR
Product GGZ Specialistisch – reguliere aanbieder
Productcategorie code 54
Productcategorie omschrijving Jeugd-ggz
Eenheid Uren
Tarief €111,36