Stichting Buitengewoon Leren & Werken – Prins Heerlijk

Stg. Buitengewoon leren en werken – Prins Heerlijk heeft als doel de participatie en ontplooiing van jonge mensen (16-27) met ernstige leerproblemen. Deze leerproblemen hebben hun oorzaak in een licht of matig verstandelijke beperking, al dan niet in combinatie met autisme, ADHD of psychische problematiek (o.a. angststoornissen, stemmingsstoornis).

Jongeren met een functiebeperking hebben bij Prins Heerlijk de mogelijkheid tot het behalen van een startkwalificatie via onze methode ‘Speciaal MBO in bedrijf’. Doorstroom vanuit dagbesteding naar re-integratie of jobcoachtraject van Prins Heerlijk is mogelijk.

Prins Heerlijk biedt ontwikkelingsgerichte dagbesteding (in de horeca, in de zorg en dienstverlening en in de detailhandel), ambulante begeleiding, woonbegeleiding, diagnostiek en kortdurende behandeling.

Prins Heerlijk heeft 4 woningen en 7 leerwerkbedrijven / dagbestedingslocaties in Tilburg en Ulvenhout. In samenwerking met woonzorgcentra en kinderopvangcentra biedt Prins Heerlijk ook (dagbestedings)trajecten in de zorg.

Zowel het instrumentarium voor diagnostiek als het (kortdurend) behandelaanbod is passend gemaakt voor jongeren met een verstandelijke beperking (LVB).

Naam Wieke Peeters
Straat Dr. Paul Janssenweg 172
Plaats Tilburg
Postcode 5026RH
Telefoon 0137440152
Email intake@prinsheerlijk.nl
AGB 73732726
Website www.prinsheerlijk.nl

Wachttijden

Deelproduct Wachttijd
Dagbegeleiding A Geen wachttijd
Dagbegeleiding B Geen wachttijd
GGZ Specialistisch Geen wachttijd
GGZ Begeleiding Geen wachttijd
GHZ Behandeling Geen wachttijd
GHZ Begeleiding Geen wachttijd
Deelproduct Dagbegeleiding A
Wachttijd Geen wachttijd
Deelproduct Dagbegeleiding B
Wachttijd Geen wachttijd
Deelproduct GGZ Specialistisch
Wachttijd Geen wachttijd
Deelproduct GGZ Begeleiding
Wachttijd Geen wachttijd
Deelproduct GHZ Behandeling
Wachttijd Geen wachttijd
Deelproduct GHZ Begeleiding
Wachttijd Geen wachttijd

Productcodes

Product code Product Productcategorie code Productcategorie omschrijving Eenheid Tarief
54GSR GGZ Specialistisch – reguliere aanbieder 54 Jeugd-ggz Uren €111,36
54MCR Medicatiecontrole – reguliere aanbieder 54 Jeugd-ggz Uren €165,21
41DA1 Dagbegeleiding A 41 Dagbehandeling Dagdelen €56,25
41DA2 Dagbegeleiding A toeslag zaterdag middag 41 Dagbehandeling Dagdelen €15,64
41DB1 Dagbegeleiding B 41 Dagbehandeling Dagdelen €83,30
Product code 54GSR
Product GGZ Specialistisch – reguliere aanbieder
Productcategorie code 54
Productcategorie omschrijving Jeugd-ggz
Eenheid Uren
Tarief €111,36
Product code 54MCR
Product Medicatiecontrole – reguliere aanbieder
Productcategorie code 54
Productcategorie omschrijving Jeugd-ggz
Eenheid Uren
Tarief €165,21
Product code 41DA1
Product Dagbegeleiding A
Productcategorie code 41
Productcategorie omschrijving Dagbehandeling
Eenheid Dagdelen
Tarief €56,25
Product code 41DA2
Product Dagbegeleiding A toeslag zaterdag middag
Productcategorie code 41
Productcategorie omschrijving Dagbehandeling
Eenheid Dagdelen
Tarief €15,64
Product code 41DB1
Product Dagbegeleiding B
Productcategorie code 41
Productcategorie omschrijving Dagbehandeling
Eenheid Dagdelen
Tarief €83,30