Rio zorg

Onderscheidend:

  • RIOzorg biedt begeleiding en ondersteuning aan kinderen tussen 4 en 18 jaar met ontwikkelingsproblemen en/of psychiatrische problematiek. Dichtbij de jeugdige (bv. wijkcentrum, school) wordt samen met de jeugdige, opvoeders en school gezocht naar de oorzaak van het gedrag en worden in gezamenlijkheid oplossingen gevonden die bijdragen aan het welzijn van de jeugdige en een succesvolle deelname aan de samenleving.
  • We zijn een betrouwbare partner voor scholen en ketenpartners en zoeken altijd naar de samenwerking om de behandeling zo goed mogelijk samen vorm te geven.
  • We hebben een belspreek uur (zie website www.riozorg.nl voor de actuele tijden).
  • Geen wachtlijsten
  • Vaak komen ontwikkelingsproblemen voor in combinatie met leerproblemen. Een combinatie die regelmatig voorkomt is bijvoorbeeld ADHD en dyslexie. Er is daarom een nauwe samenwerking voorzien met het RID (Regionaal Instituut voor Dyslexie en Dyscalculie) die bij vermoedens van dyslexie en/of dyscalculie, onderzoek kan verrichten en een effectieve behandeling kan aanbieden. Door de directe samenwerking kan er gezorgd worden voor een optimale afstemming van de behandeling.
  • Doelgroep: 4 en 18 jaar oud. Wij onderzoeken en behandelen kinderen en jongeren bij signalen die wijzen op ADHD, gedragsproblemen, autisme, angst, trauma, dwang, tics en somberheid.

Onze locaties
RIOzorg heeft 2 hoofdlocaties en een groeiend aantal behandellocaties verspreid over Nederland. Op onze website www.riozorg.nl vindt u per locatie de contactgegevens en meer (actuele) informatie. Tevens kunt u uw kind hier aanmelden voor een onderzoek, behandeling of cursus. Ook vindt u hier meer informatie over vergoedingen en kosten.

Naam Aanmelddienst IkXs-zorg
Straat Dalemdreef 23
Plaats Tilburg
Postcode 5035 LZ
Telefoon 0686838302
Email aanmelddienst@degezinsmanager.nl
AGB 22220488
Website www.riozorg.nl

Wachttijden

Deelproduct Wachttijd
GGZ Hoog specialistisch Geen wachttijd
GGZ Specialistisch Geen wachttijd
GGZ Begeleiding Geen wachttijd
JOH Behandeling Geen wachttijd
JOH Begeleiding Geen wachttijd
GHZ Behandeling Geen wachttijd
GHZ Begeleiding Geen wachttijd
Vaktherapie Geen wachttijd
Deelproduct GGZ Hoog specialistisch
Wachttijd Geen wachttijd
Deelproduct GGZ Specialistisch
Wachttijd Geen wachttijd
Deelproduct GGZ Begeleiding
Wachttijd Geen wachttijd
Deelproduct JOH Behandeling
Wachttijd Geen wachttijd
Deelproduct JOH Begeleiding
Wachttijd Geen wachttijd
Deelproduct GHZ Behandeling
Wachttijd Geen wachttijd
Deelproduct GHZ Begeleiding
Wachttijd Geen wachttijd
Deelproduct Vaktherapie
Wachttijd Geen wachttijd

Productcodes

Product code Product Productcategorie code Productcategorie omschrijving Eenheid Tarief
45GBR GHZ Begeleiding – reguliere aanbieder 45 Jeugdhulp ambulant Uren €70,75
45GHR GHZ Behandeling – reguliere aanbieder 45 Jeugdhulp ambulant Uren €85,50
45JGR JOH Begeleiding – reguliere aanbieder 45 Jeugdhulp ambulant Uren €77,21
45JHR JOH Behandeling – reguliere aanbieder 45 Jeugdhulp ambulant Uren €88,94
54GBR GGZ Begeleiding – reguliere aanbieder 54 Jeugd-ggz Uren €80,05
Product code 45GBR
Product GHZ Begeleiding – reguliere aanbieder
Productcategorie code 45
Productcategorie omschrijving Jeugdhulp ambulant
Eenheid Uren
Tarief €70,75
Product code 45GHR
Product GHZ Behandeling – reguliere aanbieder
Productcategorie code 45
Productcategorie omschrijving Jeugdhulp ambulant
Eenheid Uren
Tarief €85,50
Product code 45JGR
Product JOH Begeleiding – reguliere aanbieder
Productcategorie code 45
Productcategorie omschrijving Jeugdhulp ambulant
Eenheid Uren
Tarief €77,21
Product code 45JHR
Product JOH Behandeling – reguliere aanbieder
Productcategorie code 45
Productcategorie omschrijving Jeugdhulp ambulant
Eenheid Uren
Tarief €88,94
Product code 54GBR
Product GGZ Begeleiding – reguliere aanbieder
Productcategorie code 54
Productcategorie omschrijving Jeugd-ggz
Eenheid Uren
Tarief €80,05