Pro6

Problematiek
Complexe gedrags- en/of psychische problematiek, een licht verstandelijke beperking of sociale problemen zoals de scheiding van ouders, nieuw samengestelde gezinnen of huiselijk geweld. Hierdoor kunnen er andere problemen ontstaan zoals stoppen met school, het verliezen van werk of zelfs problemen met justitie.

Voorbeelden zijn complexe scheidingen, Multi probleemgezinnen, opvoedvragen, hechtings- en traumaproblematiek, veiligheidsrisico’s in gezinssituaties of psychische klachten.

Doelgroep
Wij werken met kinderen, jongeren en jongvolwassenen in de leeftijd van 3 tot 27 jaar, en hun gezin, die in hun leven door verschillende omstandigheden zijn vastgelopen of waarbij de ontwikkeling stagneert.

Ons aanbod bestaat uit diverse behandelingen, diagnostiek en begeleiding. Ook werken wij met creatieve therapie, narratieve therapie en bieden wij diverse trainingen zoals Rots&Water, brainblocks, weerbaarheidstraining en agressieregulatietherapie. Al onze diensten voeren wij ambulant uit.

Pro6 werkt met ervaren systeemtherapeuten, gezinsbehandelaren, relatietherapeuten, psychologen, orthopedagogen en begeleiders.

Pro6 kent een ambulante intake methode om de zorgvraag te vertalen naar een passend zorgaanbod. Dit wordt vastgelegd in een zorgplan waarin alle zorgdoelen zijn opgenomen. Deze worden elke drie maanden geëvalueerd en waar nodig bijgesteld. Alle betrokkenen hebben inbreng zodat gezamenlijk de gestelde doelen kunnen worden bereikt. Voorwaarden hiervoor zijn adequate vakkennis, een breed pakket aan interventiemogelijkheden, systemisch werken en een hoge handelingssnelheid.

Naam Walter Laurijssen
Straat Postbus 90
Plaats Ulvenhout
Postcode 4850AB
Telefoon 0762015480
Email info@pro6online.nl
AGB 98103208
Website www.pro6online.com

Voor inhoudelijke vragen over ons behandel- en begeleidingsaanbod kunt u contact opnemen met:
Walter Laurijssen | 06-55197115 | Walter@pro6online.com

Voor vragen over de aanmelding en intake kunt u contact opnemen met:
Jet Diepstraten | 06-21818973 | Jet@pro6online.com

Wachttijden

Deelproduct Wachttijd
GGZ Specialistisch Geen wachttijd
GGZ Begeleiding Geen wachttijd
JOH Behandeling Geen wachttijd
JOH Begeleiding Geen wachttijd
Deelproduct GGZ Specialistisch
Wachttijd Geen wachttijd
Deelproduct GGZ Begeleiding
Wachttijd Geen wachttijd
Deelproduct JOH Behandeling
Wachttijd Geen wachttijd
Deelproduct JOH Begeleiding
Wachttijd Geen wachttijd

Productcodes

Product code Product Productcategorie code Productcategorie omschrijving Eenheid Tarief
54GSR GGZ Specialistisch – reguliere aanbieder 54 Jeugd-ggz Uren €111,36
54MCR Medicatiecontrole – reguliere aanbieder 54 Jeugd-ggz Uren €165,21
45JHR JOH Behandeling – reguliere aanbieder 45 Jeugdhulp ambulant Uren €88,94
54GBR GGZ Begeleiding – reguliere aanbieder 54 Jeugd-ggz Uren €80,05
45JGR JOH Begeleiding – reguliere aanbieder 45 Jeugdhulp ambulant Uren €77,21
Product code 54GSR
Product GGZ Specialistisch – reguliere aanbieder
Productcategorie code 54
Productcategorie omschrijving Jeugd-ggz
Eenheid Uren
Tarief €111,36
Product code 54MCR
Product Medicatiecontrole – reguliere aanbieder
Productcategorie code 54
Productcategorie omschrijving Jeugd-ggz
Eenheid Uren
Tarief €165,21
Product code 45JHR
Product JOH Behandeling – reguliere aanbieder
Productcategorie code 45
Productcategorie omschrijving Jeugdhulp ambulant
Eenheid Uren
Tarief €88,94
Product code 54GBR
Product GGZ Begeleiding – reguliere aanbieder
Productcategorie code 54
Productcategorie omschrijving Jeugd-ggz
Eenheid Uren
Tarief €80,05
Product code 45JGR
Product JOH Begeleiding – reguliere aanbieder
Productcategorie code 45
Productcategorie omschrijving Jeugdhulp ambulant
Eenheid Uren
Tarief €77,21