Levéo Groep. B.V.

De OpgroeiPraktijk

De OpgroeiPraktijk is een kleinschalige instelling voor Jeugd GGZ die al meer dan 30 jaar actief is in de regio Hart van Brabant. We bieden specialistische jeugdzorg in de vorm van psychologisch onderzoek en behandeling van kinderen, jongeren en gezinnen die in hun ontwikkeling vastlopen door de aanwezigheid van psychische problemen, klachten en/of (ontwikkelings-)stoornissen. Wij staan voor gedegen psychologische onderzoek (intelligentie, executief functioneren, sociaal-emotioneel, persoonlijkheid, systeem/opvoeding) en doelgerichte behandelingen met als doel het verminderen van de aanwezige klachten en bevorderen van de ontwikkeling. We zetten hiervoor verschillende behandelmethodes en zorgprogramma’s in ondersteund met eHealth.

Onze expertises:

  • Sociale problemen bijvoorbeeld ontstaan door de aanwezigheid van angst, autismespectrumstoornis, sociaal-emotionele moeilijkheden en hechtingsproblemen.
  • Emotie-regulatieproblemen zoals driftbuien, boosheid, agressie, somberheid, angst, dwang, trauma
  • Gedragsproblemen bijvoorbeeld conflicten (thuis, met leeftijdsgenoten, met leerkrachten), liegen, spijbelen, agressie en boosheid
  • Schoolverzuim en/of concentratie-, opstart- en planningsproblemen, mogelijk door de aanwezigheid van een aandachtstekortstoornis (ADHD)
  • Infant Mental Health (het jonge kind van 0 tot 5 jaar)

Wij maken gebruik van de volgende behandeling; (cognitieve) gedragstherapie, EMDR, oplossingsgerichte therapie, systeemtherapie, Theraplay, groepsbehandelingen en psychomotore therapie.

De OpgroeiPraktijk werkt samen met zusterorganisaties Carehouse (Levéo Care, oor ontwikkelingsgerichte groeps- en individuele begeleiding t/m 27 jaar) en Perspectief (voor volwassenen GGZ). Dit doen we vanuit vaste multidisciplinaire behandel- en begeleidingsteams met gedreven en deskundige professionals met een groot gevoel van eigenaarschap.

 

Carehouse

CareHouse biedt een compleet begeleidingsaanbod voor kinderen, jongeren en jongvolwassenen tot 27 jaar en hun gezin. Dit doen wij vanuit vier ontwikkellijnen: At the Start (2-6 jaar), Kids at Home (6-12 jaar), Work it Out (13-18 jaar) en My Own Life (18-23 jaar). Onze cliënten hebben een ontwikkelingsbeperking zoals autisme-verwante beperkingen, ADHD en/of licht verstandelijke beperkingen (LVB).

De keuze voor een bepaalde leerlijn is afhankelijk van de leeftijd en ontwikkeling van het kind. Wij werken binnen iedere ontwikkellijn vanuit de door onszelf ontwikkelde methode gebaseerd op het sociaal competentiemodel en de systeemtheorie. Hierbij koppelen we ontwikkelingsgerichte begeleiding aan plezierbeleving zodat wij optimaal aansluiten op interessegebieden van het kind, de jongere en jongvolwassenen.

Wij maken gebruik van een mix van begeleidings- en behandelingsinterventies, in groepsvorm, individueel of in een mengvorm. binnen een maatwerk zorgtraject. Afhankelijk van het gewenste te behalen resultaat stellen we samen met het kind / de jongere (en direct betrokken zoals ouders) de best passende zorgvormen vast. Onze hulpverlening vindt plaats op één van onze vestigingen, in en rond de thuissituatie, op school, op het werk, op de sportvereniging.

Naam Centraal Aanmeldpunt
Straat Hoefstraat 214
Plaats Tilburg
Postcode 5014NP
Telefoon 0881232660
Email ciap@leveo.nl
AGB 73731545
Website www.deopgroeipraktijk.nl

Wachttijden

Deelproduct Wachttijd
JOH Begeleiding Geen wachttijd
GHZ Begeleiding Geen wachttijd
Dagbegeleiding B Geen wachttijd
GGZ Specialistisch Geen wachttijd
GGZ Begeleiding Geen wachttijd
Deelproduct JOH Begeleiding
Wachttijd Geen wachttijd
Deelproduct GHZ Begeleiding
Wachttijd Geen wachttijd
Deelproduct Dagbegeleiding B
Wachttijd Geen wachttijd
Deelproduct GGZ Specialistisch
Wachttijd Geen wachttijd
Deelproduct GGZ Begeleiding
Wachttijd Geen wachttijd

Productcodes

Product code Product Productcategorie code Productcategorie omschrijving Eenheid Tarief
41MTD Maaltijd tijdens dagbegeleiding 41 Dagbehandeling Stuks (inspanning) €4,71
45GBR GHZ Begeleiding – reguliere aanbieder 45 Jeugdhulp ambulant Uren €70,75
45JGR JOH Begeleiding – reguliere aanbieder 45 Jeugdhulp ambulant Uren €77,21
54GBR GGZ Begeleiding – reguliere aanbieder 54 Jeugd-ggz Uren €80,05
54GSR GGZ Specialistisch – reguliere aanbieder 54 Jeugd-ggz Uren €111,36
Product code 41MTD
Product Maaltijd tijdens dagbegeleiding
Productcategorie code 41
Productcategorie omschrijving Dagbehandeling
Eenheid Stuks (inspanning)
Tarief €4,71
Product code 45GBR
Product GHZ Begeleiding – reguliere aanbieder
Productcategorie code 45
Productcategorie omschrijving Jeugdhulp ambulant
Eenheid Uren
Tarief €70,75
Product code 45JGR
Product JOH Begeleiding – reguliere aanbieder
Productcategorie code 45
Productcategorie omschrijving Jeugdhulp ambulant
Eenheid Uren
Tarief €77,21
Product code 54GBR
Product GGZ Begeleiding – reguliere aanbieder
Productcategorie code 54
Productcategorie omschrijving Jeugd-ggz
Eenheid Uren
Tarief €80,05
Product code 54GSR
Product GGZ Specialistisch – reguliere aanbieder
Productcategorie code 54
Productcategorie omschrijving Jeugd-ggz
Eenheid Uren
Tarief €111,36