Jeske Baeten PMKT

Psychomotorische Kindertherapie is bedoeld voor kinderen en jongeren die vastlopen in hun ontwikkeling en dat uiten in hun gedrag.

Elk kind beweegt zich op eigen wijze in de wereld. De ervaringen die het kind daarbij opdoet, bepalen de cognitieve, motorische, emotionele en sociale ontwikkeling, ook in het latere volwassen leven. Om die reden zijn bewegen en spelen de belangrijkste instrumenten in de behandeling door de psychomotorisch kindertherapeut.

De psychomotorisch kindertherapeut ‘leest’ het gedrag van het spelende en bewegende kind en helpt het kind spelenderwijs emoties te verwerken, stress te reguleren en nieuwe gedragspatronen te ontdekken. Zo vervangt het kind oude patronen door nieuwe ervaringen die vruchtbaar zijn voor de ontwikkeling en het verdere leven.

Het kind staat daardoor weer met zelfvertrouwen in de wereld en kan op eigen kracht weer verder. Ouderbegeleiding en opvoedondersteuning maakt onderdeel uit van deze therapie.

Psychomotorische Kindertherapie onderscheidt zich van andere vormen van therapie:

  • In de diagnostiek wordt breed onderzocht vanuit de voorgeschiedenis van het kind , gegevens van derden en eigen PMKT (psychomotorisch) onderzoek naar mogelijke oorzaken en verklaringen van de problemen die het kind in zijn gedrag laat zien.
  • De therapie gaat uit van gedragsverandering bij het kind en neemt als uitgangspunt de hulpvragen van het kind.
  • De therapie is op het proces van het kind gericht. De interventies van de therapeut sluiten daarbij aan. (opbouwfase, middenfase en eindfase van de therapie)
  • Koppeling psyche aan motoriek(beweging) en motoriek(beweging) aan psyche.
  • De therapie sluit aan op alle ontwikkelingsniveaus van het kind; en ook op de vroegkinderlijke/pre verbale ontwikkeling van het kind .
  • De middelen, methoden en technieken die de therapeut hanteert, zijn breed en zeer kind eigen.
  • De therapie is bij uitstek geschikt voor kinderen met onplezierige of traumatische (lichamelijke) ervaringen en kinderen met hechtingsproblemen en/of stoornissen.
  • De therapie biedt opvoedingsondersteuning en/of begeleiding
  • De therapie biedt onderwijsondersteuning m.b.t. gedragsproblemen op school
  • De therapie biedt exploratie van het grijze gebied tussen lichamelijke en psychische klachten.
Naam Jeske Baten
Straat Tilburgseweg 126a
Plaats Goirle
Postcode 5051AK
Telefoon 0619198770
Email info@pmkt-goirle.nl
AGB 90056771
Website pmkt-praktijk.nl

Wachttijden

Deelproduct Wachttijd
GGZ Specialistisch Geen wachttijd
GGZ Begeleiding Geen wachttijd
JOH Behandeling Geen wachttijd
JOH Begeleiding Geen wachttijd
Vaktherapie Geen wachttijd
Deelproduct GGZ Specialistisch
Wachttijd Geen wachttijd
Deelproduct GGZ Begeleiding
Wachttijd Geen wachttijd
Deelproduct JOH Behandeling
Wachttijd Geen wachttijd
Deelproduct JOH Begeleiding
Wachttijd Geen wachttijd
Deelproduct Vaktherapie
Wachttijd Geen wachttijd

Productcodes

Product code Product Productcategorie code Productcategorie omschrijving Eenheid Tarief
54MCM Medicatiecontrole – Micro aanbieder 54 Jeugd-ggz Uren €0,00
54VKM Vaktherapie – Micro aanbieder 54 Jeugd-ggz Uren €0,00
42JVR Regulier jeugd vervoer 42 Vervoerdiensten Stuks (inspanning) €0,00
42JVM Maatwerk jeugd vervoer 42 Vervoerdiensten Stuks (inspanning) €0,00
45JGM JOH Begeleiding – Micro aanbieder 45 Jeugdhulp ambulant Uren €0,00
Product code 54MCM
Product Medicatiecontrole – Micro aanbieder
Productcategorie code 54
Productcategorie omschrijving Jeugd-ggz
Eenheid Uren
Tarief €0,00
Product code 54VKM
Product Vaktherapie – Micro aanbieder
Productcategorie code 54
Productcategorie omschrijving Jeugd-ggz
Eenheid Uren
Tarief €0,00
Product code 42JVR
Product Regulier jeugd vervoer
Productcategorie code 42
Productcategorie omschrijving Vervoerdiensten
Eenheid Stuks (inspanning)
Tarief €0,00
Product code 42JVM
Product Maatwerk jeugd vervoer
Productcategorie code 42
Productcategorie omschrijving Vervoerdiensten
Eenheid Stuks (inspanning)
Tarief €0,00
Product code 45JGM
Product JOH Begeleiding – Micro aanbieder
Productcategorie code 45
Productcategorie omschrijving Jeugdhulp ambulant
Eenheid Uren
Tarief €0,00