Jan Arends B.V.

De kinderen en jongeren die Jan Arends begeleidt en behandelt, zijn meestal tussen de 6 en 18 jaar oud met een uitloop naar 23 jaar. Het gaat hier om jeugdigen met én zonder verstandelijke beperking, jeugdigen die mogelijk met politie en justitie in aanraking zijn geweest, die de vaardigheden missen om de dingen te doen die bij hun leeftijd passen en over wie de ouders de controle kwijt zijn. Problemen die we ook veel tegenkomen zijn verslaving, schooluitval, overlast en multi-problematiek binnen het gezin.

We werken met de het kind / de jongere aan taken op verschillende leefgebieden, die belangrijk zijn voor zijn ontwikkeling en die aansluiten bij zijn of haar leeftijd. De ouders van de jeugdige worden nadrukkelijk en direct betrokken bij onze aanpak. De zelf- en samenredzaamheid pakken we o.a. aan met behulp van onze oplossingsgerichte methodiek. Dit doen we op een manier die aansluit bij de belevingswereld van jongeren. Zo hebben we recent My level up (www.mylevelup.nl) ontwikkeld en geïmplementeerd; een app voor jongeren vanaf 12 jaar om via “gamification” te werken aan hun eigen zelfredzaamheid.

School / vrije tijd en of werk vormen een belangrijke doelstelling in onze aanpak, omdat wij zeker weten dat de jeugdige daarmee de kans heeft om zich te ontwikkelen en zijn eigen plek te vinden in de maatschappij.

Naam Bedrijfsbureau Jan Arends
Straat Voltstraat 18
Plaats Tilburg
Postcode 5021SE
Telefoon 0882701200
Email info@janarends.nl
AGB 73732626
Website www.janarends.nl

Wachttijden

Deelproduct Wachttijd
GHZ Begeleiding Geen wachttijd
JOH Begeleiding Geen wachttijd
Deelproduct GHZ Begeleiding
Wachttijd Geen wachttijd
Deelproduct JOH Begeleiding
Wachttijd Geen wachttijd

Productcodes

Product code Product Productcategorie code Productcategorie omschrijving Eenheid Tarief
45JGR JOH Begeleiding – reguliere aanbieder 45 Jeugdhulp ambulant Uren €77,21
45GBR GHZ Begeleiding – reguliere aanbieder 45 Jeugdhulp ambulant Uren €70,75
Product code 45JGR
Product JOH Begeleiding – reguliere aanbieder
Productcategorie code 45
Productcategorie omschrijving Jeugdhulp ambulant
Eenheid Uren
Tarief €77,21
Product code 45GBR
Product GHZ Begeleiding – reguliere aanbieder
Productcategorie code 45
Productcategorie omschrijving Jeugdhulp ambulant
Eenheid Uren
Tarief €70,75