Amare Zorgcoaching B.V

Mogen wij ons even voorstellen? Amare Zorgcoaching is een middelgrote specialistische instelling voor kind, jeugd, volwassenen en gezin. Tevens bieden wij ook behandeling, diagnostisch onderzoek, trainingen etc. Onze doelgroep bestaat vooral uit cliënten met autisme, gedragsproblematiek, ontwikkelingsproblematiek, ADHD, (licht) verstandelijke beperking, NAH etc. Maar ook andere zorgvragen sluiten we niet uit! Hiernaast bieden we ook huishoudelijke zorg en thuiszorg zoals persoonlijke verzorging en verpleging.

Wij gaan uit van de vraag van onze cliënt waarbij de regie zoveel mogelijk ligt bij de cliënt en diens netwerk zelf. Amare Zorgcoaching biedt verschillende vormen van zorg, begeleiding en behandeling die optimaal passen bij de behoefte van u als mens. U kunt bij ons dus terecht voor een totaalaanbod, alles onder een dak! Via onze site kunt u ons Team alvast ontmoeten!

Zorg op maat betekent bij Amare o.a. dat onze cliënt bij alle vormen van zorg, begeleiding en behandeling inspraak heeft op welke tijden en dagen hij/zij graag begeleiding zou willen, welke ambulant begeleider er komt en aan welke doelen er zal worden gewerkt. Omdat het tenslotte gaat om uw welzijn en wij hier graag ons steentje aan willen bijdragen!

Amare heeft geen wachtlijst omdat wij vinden dat we snel en adequaat aan de vraag van onze cliënt moeten kunnen voldoen. Wij zijn transparant in wat we doen en hoe we dat doen, omdat wij vinden dat dit zo hoort. Onze cliënten hebben altijd inzage in hun eigen dossier en kunnen via dit dossier ook direct contact opnemen met het zorgteam.

Naam Naam Contactpersoon
Straat Bosscheweg 67-9
Plaats Drunen
Postcode 5151BB
Telefoon 0416383932
Email casusregie@amarezorg.nl
AGB 75751853
Website www.amarezorg.nl

Wachttijden

Deelproduct Respijtzorg A weekend zonder overnachting
Wachttijd Geen wachttijd
Deelproduct Respijtzorg A doordeweeks met overnachting
Wachttijd Geen wachttijd
Deelproduct Respijtzorg A doordeweeks zonder overnachting
Wachttijd Geen wachttijd
Deelproduct Respijtzorg B weekend met overnachting
Wachttijd Geen wachttijd
Deelproduct Respijtzorg B weekend zonder overnachting
Wachttijd Geen wachttijd
Deelproduct Respijtzorg B doordeweeks met overnachting
Wachttijd Geen wachttijd
Deelproduct Respijtzorg B doordeweeks zonder overnachting
Wachttijd Geen wachttijd
Deelproduct GGZ Hoog specialistisch
Wachttijd Geen wachttijd
Deelproduct GGZ Specialistisch
Wachttijd Geen wachttijd
Deelproduct GGZ Begeleiding
Wachttijd Geen wachttijd
Deelproduct JOH Behandeling
Wachttijd Geen wachttijd
Deelproduct JOH Begeleiding
Wachttijd Geen wachttijd
Deelproduct Medicatiecontrole
Wachttijd Geen wachttijd
Deelproduct Dagbegeleiding A
Wachttijd Geen wachttijd
Deelproduct Dagbegeleiding B
Wachttijd Geen wachttijd
Deelproduct Respijtzorg A weekend met overnachting
Wachttijd Geen wachttijd

Productcodes

Product code Product Productcategorie code Productcategorie omschrijving Eenheid Tarief
44RB1 Respijtzorg B doordeweeks met overnachting 44 Jeugdhulp verblijf (excl. beh) Etmalen €280,64
44RB2 Respijtzorg B weekend vrij – za met overnachting 44 Jeugdhulp verblijf (excl. beh) Etmalen €306,62
41RA1 Respijtzorg A doordeweeks zonder overnachting 41 Dagbehandeling Dagdelen €47,44
44RB3 Respijtzorg B weekend vrij – zo met overnachting 44 Jeugdhulp verblijf (excl. beh) Stuks (output) €603,10
41RA2 Respijtzorg A zaterdag zonder overnachting 41 Dagbehandeling Dagdelen €55,59
Product code 44RB1
Product Respijtzorg B doordeweeks met overnachting
Productcategorie code 44
Productcategorie omschrijving Jeugdhulp verblijf (excl. beh)
Eenheid Etmalen
Tarief €280,64
Product code 44RB2
Product Respijtzorg B weekend vrij – za met overnachting
Productcategorie code 44
Productcategorie omschrijving Jeugdhulp verblijf (excl. beh)
Eenheid Etmalen
Tarief €306,62
Product code 41RA1
Product Respijtzorg A doordeweeks zonder overnachting
Productcategorie code 41
Productcategorie omschrijving Dagbehandeling
Eenheid Dagdelen
Tarief €47,44
Product code 44RB3
Product Respijtzorg B weekend vrij – zo met overnachting
Productcategorie code 44
Productcategorie omschrijving Jeugdhulp verblijf (excl. beh)
Eenheid Stuks (output)
Tarief €603,10
Product code 41RA2
Product Respijtzorg A zaterdag zonder overnachting
Productcategorie code 41
Productcategorie omschrijving Dagbehandeling
Eenheid Dagdelen
Tarief €55,59